Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Alimenty względem drugiego małżonka.

 

Małżonek rozwiedziony, nie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, ma prawo żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego (alimentów) a także możliwością zarobkowym zobowiązanego.

 

W sytuacji gdy jeden z małżonków uznany został za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, na żądanie małżonka niewinnego sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (płacenia alimentów), chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Należy podkreślić, że alimenty na drugiego małżonka (w przypadku rozwodu) płaci się tylko przez 5 lat lub do zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego, wtedy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa. Jednak gdy obowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także po pięciu latach od rozwodu. Należy zauważyć, że ze względu na wyjątkowe okoliczności, sąd może przedłużyć termin pięcioletni na żądanie uprawnionego.

 

Alimenty na dzieci.

 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.