Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Skutki rozwodu

1. Możliwość ponownego wstąpienia w związek małżeński

Po orzeczeniu rozwodu można powtórnie wstąpić w związek małżeński

 

2. Ustaje wspólność majątkowa małżeńska

Powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Po orzeczeniu rozwodu każdy z małżonków zarabia na swój własny majątek osobisty. Majątek wspólny z okresu sprzed rozwodu może ulec podziałowi ( droga umowna lub sądowa)

 

3. Podział majątku

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

4. Możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska

Powrót do poprzedniego nazwiska jest możliwy poprzez złożenie oświadczenia złożonego kierownikowi urzędu stanu cywilnego w ciagu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu.

 

5. Brak dziedziczenia

Małżonkowie nie dziedziczą po sobie (chyba, że na podstawie testamentu)

 

6. Brak domniemania pochodzenia dziecka.

Brak jest prawnego domniemania, że dziecko pochodzi z małżeństwa, jeżeli urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia rozwodu.

 

7. W określonych sytuacjach powstaje obowiązek płacenia alimentów zarówno na dzieci, jak i na byłego małżonka

 

Alimenty między małżonkami- w określonych przez prawo sytuacjach pomiędzy małżonkami po rozwodzie powstaje obowiązek płacenia alimentów. Więcej

 

Alimenty na dzieci- Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dziecka. Oznacza to, że jeden rodzic ma obowiązek płacenia alimentów drugiemu, którym mieszkają dzieci.Więcej

 

8. Władza rodzicielska

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców tym samym ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych uprawnień i obowiązków względem dziecka. Istnieje możliwość uregulowania kontaktów z dzieckiem.

 

9. Wspólne mieszkanie

Jeżeli małżonkowie mieszkają razem, w wyroku orzekającym rozwód, sąd orzeka także o sposobie korzystania z mieszkania przez okres wspólnego zamieszkania  małżonków po rozwodzie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jeden z małżonków swym nagannym postępowaniem utrudnia wspólne zamieszkanie, sąd, na żądanie drugiego małżonka, może nakazać jego eksmisję.

Na wspólny wniosek stron sąd w wyroku orzekającym rozwód, może orzec również o podziale mieszkania lub przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, w momencie gdy drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zastępczego, o ile podział bądź przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.