Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków oznacza, że małżonek ten swoim nagannym zachowaniem doprowadził do rozpadu pożycia stron. W sprawie o rozwód zawsze sąd orzeka kto jest winny rozkładowi pożycia, chyba, że oboje małżonkowie tego nie chcą.

 

Skutki orzeczenia o winie

Orzeczenie o winie ma wymiar morlany i przede wszystkim pociąga za sobą odpowiedzialność finansową w postaci alimentów dla drugiego małżonka.

 

1. Małżonek rozwiedziony, nie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, ma prawo żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego (alimentów)  a także możliwością zarobkowym zobowiązanego.

 

2. W sytuacji gdy jeden z małżonków uznany został za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, na żądanie małżonka niewinnego sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (płacenia alimentów), chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Należy podkreślić, że alimenty na drugiego małżonka (w przypadku rozwodu) płaci się tylko przez 5 lat lub do zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego, wtedy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa. Jednak gdy obowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także po pięciu latach od rozwodu. Należy zauważyć, że ze względu na wyjątkowe okoliczności, sąd może przedłużyć termin pięcioletni na żądanie uprawnionego.

 

Wśród najczęściej występujących przyczyn rozwodu należy wymienić:

 • zdrada małżeńska,
 • relacje z rodziną,
 • agresja,
 • nieróbstwo,
 • różnica światopoglądów i charakterów,
 • lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa,
 • choroba psychiczna,
 • opuszczenie małżonka,
 • bezpłodność,
 • przeszłość małżonka,
 • nielojalność wobec małżonka,
 • zmiana religii.