Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Zwolnienie z opłat sądowych

Zwolnienie w całości lub w części.

Sąd zwalnia od ponoszenia opłat sądowych tylko na wniosek zainteresowanej strony, nigdy nie czyni tego z urzędu. Taki wniosek można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Właściwy w tym wypadku jest sąd w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.

 

Jeżeli strona może ponieść część wydatków na prowadzenie sprawy to sąd zwalnia stronę jedynie w części od kosztów sądowych.

 

Jeżeli strona wykaże, że nie jest w stanie w całości ponieść wydatków związanych z prowadzeniem sprawy w takim przypadku sąd na jej pisemny wniosek powinien zwolnić ją  w całości od kosztów sądowych.

 

Kosztów sądowych nie musi także ponosić:

 

- strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów (pozew o alimenty, pozew o podwyższenie alimentów),
- strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych (pozew o ustalenie ojcostwa, o alimenty na kobietę za okres połogu i porodu),

 

Opłaty nie są pobierane również od:


-wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką a od 1 stycznia 2012r. również od wniosku o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,